Navigation

Filistin Halkı Kazanacak

Printer-friendly versionPrinter-friendly versione-postayla göndere-postayla gönder

Filistin Halkıyla Dayanışma Komitesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısını protesto etmek için 17 Ocak Cumartesi günü Ankara’da bir yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yürüyüş “Filistin halkı kazanacak” ortak pankartıyla birlikte Kolej Meydanından başladı. Yürüyüş sırasında sık sık “Katil İsrail, İşbirlikçi AKP”, “Filistin halkı yalnız değildir”, “Filistin’de düşene, dövüşene bin selam”, “Katil İsrail yenilecek, direnen Filistin kazanacak” sloganları atıldı. Daha sonra SSK İşhanı önünde Filistin Halkıyla Dayanışma Komitesi tarafından hazırlanan basın açıklaması okundu.

Yapılan açıklamada, İsrail’in pervasızca Filistin halkına saldırdığı, asıl olarak bir halkı yok etmek istediği, beyaz fosfor bombası gibi kitle imha silahlarının uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olduğu halde kullanıldığı dile getirildi.

Açıklamada, AKP hükümeti İsrail’e yönelttiği eleştirilerde samimi ise İsrail ile imzalanan tüm açık ve gizli anlaşmaları feshetmeli; askeri, ekonomik ve siyasi işbirliğine son vermelidir denildi. İsrail’in Filistin’de yürüttüğü işgal ve Ortadoğu’da kan ve gözyaşı sona ermedikçe eylemlerin devam edeceği de duyuruldu. AKP hükümetinin Ortadoğu’da barış elçiliğine soyunmuşken, Kürt halkına karşı askeri müdahaleleri tercih etmesinin onun samimiyetsizliğinin bir göstergesi olduğu da belirtildi.

Ortadoğu coğrafyasında süregiden savaş nedeniyle ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine yönelik protestolar gün geçtikçe daha da artıyor. Dünya işçi sınıfı, Ortadoğu’daki işçi-emekçilerin katledilmesine karşı sokaklara çıkıp bu katliamları lanetliyor ve haksız savaşların son bulmasına yönelik taleplerini dile getiriyor. Gerek İsrail gerek Filistin gerekse de Ortadoğu işçi-emekçileri için savaşsız ve sömürüsüz bir yaşam ancak işçi sınıfının enternasyonalist bir bakış açısıyla mümkün olacaktır. Haksız savaşlarda halkların katledilmesinin son bulmasının tek çözümü dünya işçi sınıfının örgütlenip mücadele ederek kendi iktidarını kurmasıdır.