October 2015 tarihli yazılar


Filistin’de Yeni Bir İntifada mı?

İsrail polisinin, askerinin ve aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin saldırgan tutumu, aralarında hamile kadın ve çocukların da olduğu onlarca insanın ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına sebep oldu, olmaya da devam ediyor. Sadece Ekim ayı başından bu yana İsrail polisinin sokak ortasında ...

Sır

Boşluğa her konuştuğumuzda / Vurdular bizi… / Diri dur, örgütlü ol! / Ağlama duvarı değildir yaşam / Sabır ana kucağındadır / Sır, turnanın kanadındadır. / Gökkuşağındaki alaca kuş havalandı / Acep turna mıdır?

Dilek Doğan Yaşamını Kaybetti: Katiller Aynı!

Hemen her gün dört bir yandan ölüm, katliam haberleri geliyor. 18 Ekimde polisin silahla yaraladığı Dilek Doğan yaşamını kaybetti. 18 Ekimde Dilek Doğan’ın Sarıyer’deki evine giden polis birisini aradığını iddia etti ve eve ayakkabılarıyla girmek istedi. Dilek Doğan ise polislerden ...

Barış Bloku: Çatışma Değil Müzakere, Savaş Değil Barış!

Barış Bloku, 27 Ekimde, Cezayir Toplantı Salonunda, “Çatışma Değil Müzakere, Savaş Değil Barış” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Barış Bloku bileşenlerinin temsilcileri ve HDP milletvekillerinin de içinde yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye’de Neo-liberal Saldırılar

Mali sermaye, kırk yıla yakın bir süredir, daha önceki işçi kuşaklarının uzun mücadelelerle elde ettiği kazanımları gasp etmek üzere işçi sınıfına saldırıyor. Bu saldırıların küresel ölçekte ve eşgüdümlü bir şekilde yürütülebilmesi için ise IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi ...

Geliyoruz Kızıl Bayrağımızla

Paris Komünü’nün deneyimiyle çıktı yola proletarya / O güne değin dalgalanmamıştı bu kadar kızıl bayrak / göklere çıkmamıştı, bu kadar / Ekim Devrimi geliyor tüm hıncıyla… / Proletaryanın gözünde parıltılar… / Burjuvaziye, oportünizme karşı şimdi tüm yoldaşlar. / Lenin Yoldaş haykırıyor: / ...

AKP’nin Milli Gelir Oyunu

Zaten başlı başına bir aldatmacadan başka bir şey olmayan kişi başına düşen milli gelirin hesaplama yönteminin değiştirilerek iki katına çıkarılmasının AKP’yi kurtarması mümkün değildir. Kişi başına düşen gerçek milli gelire bakarsak, bıraktık 19 bin doları, 9 bin doların bile büyük bir ...

Basına Baskı, Sansür ve Burjuva İkiyüzlülük

Uzun zamandır burjuvazinin kendi içindeki kapışma medya üzerinden iyice alevlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı ve hükümetin tırmandırdığı baskı politikaları sonucu burjuva medya da iki kutba bölündü. Hükümeti ve yaptıklarını şu ya da bu ölçüde teşhir eden bir taraf var. Bir de hükümeti her koşulda ...

Kürt İllerinde Çocuk Katliamları Devam Ediyor

Her gün sokağa çıkma yasaklarıyla karşı karşıya kalan anneler, babalar artık isyan ediyorlar. “Yeter artık, yeter, yeter!” diye haykırıyorlar. Seslerinin Türkiye’nin batısına ulaşmasını istiyorlar. Yüreklerindeki acının artık katlanılmaz hale geldiğini söylüyorlar. Bir anne diyor ki; ...

Crises of Capitalism and Revolutionary Situation

The Role of Credit Mechanism in Exacerbating the Crisis

With the development and spread of the banking system, the work of allocating capital, which had previously been managed by private money lenders and individual capitalists, was taken over by banks that grew on substantial scales. Thus, banking system and credit mechanism became the strongest ...

Burjuvaziye Meydan Okuyoruz!

“Burjuvazi, kavgaya davet etti bizi, davetleri kabulümüzdür.” / Ey sınıf düşmanımız / biliyoruz, / biliyoruz seni. / İliklerindeki kirli kanı, / tırnaklarındaki et parçalarını / ve gözlerindeki o korkuyu biliyoruz.

Dünyanın “En Demokratik” Polis Devleti!

Günümüzde demokrasi ve özgürlük kavramları o kadar çok sık kullanılıyor ki, bu konuda burjuva devletler adeta birbiriyle yarışıyorlar. Kapitalist devletler, neredeyse açık diktatörlüklerle yönetilenler dahi, kendilerinin ne kadar demokratik ve özgürlükçü olduğunu savunuyorlar. Emperyalist ...

Kapitalist Sistem Çocuk Katilidir!

Kan üzerine kuruludur bu sistem. Kanayan da sürekli yoksullardır, garibanlardır. Bir de içlerinde hayalleri ve oyunları çalınan çocuklar vardır. İşçi, emekçi çocukları, çocuk işçiler... Belki dünyadaki en masum, en saf varlık olan çocuk için bile kan kokar burjuvaların nefesleri. Fabrikalarda, ...

İnsanlığı Sürdüler Buralardan

Sürdüler insanlığı buralardan / Bu dünyanın sefasını sürenler / Ve ben boynumda bir kement süründüm Cizre sokaklarında / Önümde namertliğin, hayınlığın, korkaklığın tarihçesi / Arkamda çocukluğum saçıldı cebimden sokaklara / Kan kokan sokaklara / Gülüşlerimi bıraktım anama / Dağlardan esen ...

Riyakâr İktidar ve Kadınlarımızın Yüzleri

Türkiye’de ne kadar mutlu yaşadıklarını, AKP döneminde köşeyi dönmüş arsız bir burjuva azınlığa değil de emekçi sınıfların kadınlarına, milyonlarca yoksul kadına sorarsanız, onların yüzüne bakarsanız Türkiye’nin gerçek resmini görürsünüz. Uzayan iş saatleri ve ağır çalışma koşulları altında ...

Bomb Against Peace in Ankara: The Blood You Shed Will Not Save You!

The rulers will not succeed in achieving their goals through such attacks. They will not be able to stifle the rightful struggle of the Kurdish people, which constitutes their biggest challenge at this stage. Nor will they be able to stifle the fight conducted by socialists, revolutionists and ...

Bugün Günlerden Ne?

Kardeşler, daha kaç kez öleceğiz, öldürüleceğiz! Örgütsüzlüğümüzden daha kaç kez katliama uğrayacağız? Egemenler bizim örgütsüzlüğümüzden güç alıyorlar. Gelin örgütlenelim. Katledilen kardeşlerimizin hesabını soralım. Barışı, güzel bir dünyayı ancak bizler kurabiliriz.

Marksist Tutumcu Öğrenciler: Dersleri Boykot Ettik

Yaşanan katliamın içyüzüne ve sorumlularına dair okullarda bir dizi eylemler yaptık. Sınıfları tek tek gezerek, konuşmalar yaparak öğrencileri boykota çağırdık. Forumlar, paneller, basın açıklamaları düzenledik. Son olarak 13 Ekim Salı günü İstanbul Üniversitesi’nde katliamla ilgili kitlesel bir ...

Acımız, Öfkemizin Anasıdır!

Kolay değil elbet 100’den fazla can yitirmek. Kolay değil filizkıran fırtınasına göğüs germek. Acımız büyük. Karanlığı yırtmaya yazgılı öfkemizi doğuracak kadar büyük. Yüreklerimizden kopup göz pınarlarımıza doluyor acımız. Fakat biliyoruz gün yılgınlık günü değil, gün sadece yas tutma günü ...

AKP 90’ların Ateşini Yeniden Yaktı

Son dönemde yaşananlarla birlikte, “90’lara mı dönüyoruz” soruları ve tartışmaları artmaya başladı. PKK’ye dönük operasyonlar, HDP bürolarının bombalanması, yakılması, tahrip edilmesi, Kürt illerinde “özel güvenlik bölgeleri” ilan edilip olağanüstü hal uygulamalarını hatırlatan yasakların ...

Crises of Capitalism and Revolutionary Situation

The Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall

In an effort to escape the fact that economic crises are inherent in capitalism, bourgeois economics has long claimed that crises are completely accidental, resulting from factors such as fluctuations in wages and prices. Yet, such fluctuations are not the cause but the result of the boom-crisis ...

IRMT’den Dayanışma Mesajı

10 Ekimdeki bu trajik olayda hayatını kaybeden tüm aktivistlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve tüm yaralıların tamamen ve hızla iyileşmesini ümit ediyoruz. Türk burjuvazisi bir kez daha işçi hareketini, Kürt hareketini ve bunların güçlenen bağını zayıflatmaya çalışıyor. Sizin ve diğer ...

Ankara’da Barışa Bomba: Döktüğünüz Kan Sizi Kurtarmayacak!

Egemenler bu gibi saldırılarla amaçlarına ulaşamayacaklar. Onlar için şu aşamada en büyük sorunu oluşturan Kürt halkının haklı mücadelesini boğamayacakları gibi, onunla dayanışma gösteren sosyalistlerin, devrimcilerin, ilericilerin kavgasını da boğamayacaklar. Bu vahşi saldırıda hayatını ...

“Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” Mitingine Bomba

İşçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini savunan, kapitalist sömürüye ve haksız savaşlara dur demek için mücadele yürüten sosyalist işçiler olarak yüreğimiz kan ağlıyor. Egemenlere olan öfkemiz giderek daha da büyüyor. UİD-DER olarak yaşamını kaybeden tüm insanlarımızın ailelerine ...

1 Kasım Seçimlerine Giderken

Türkiye bir siyasi kriz içindedir ve net biçimde vurgulamak gerekiyor ki, bu kriz 1 Kasım seçimleriyle çözüme kavuşabilecek bir kriz değildir. Bin bir türlü baskı, zorbalık ve dalavere ile HDP baraj altında bırakılıp da AKP büyük bir meclis çoğunluğuyla yeni bir hükümet kursa da bu böyledir, ...

Avusturya’da Mültecilerle Dayanışma Mitingi ve Konseri

Avusturya‘nın başkenti Viyana, 3 Ekim Cumartesi günü görkemli bir mültecilerle dayanışma mitingi ve konserine sahne oldu. Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı mitingi takip eden konserde sayı 120 bine ulaştı. Demokratik kitle örgütleri, sosyal yardım kuruluşları ve devrimci-sosyalist gençlik ...

Britanya’da Corbyn’in Zaferi Neyi Anlatıyor?

Corbyn’in İşçi Partisi liderliğine seçilmesi, dünyadaki anti-kapitalist hissiyatlı çeşitli hareketlerin Britanya’daki politik yansımasını ifade ediyor. Ancak bu gelişme diğerlerine göre çok daha etkili ilerleme dinamiklerini kendi içinde barındırıyor. Çünkü Britanya dünya kapitalist ...

Bayrak Neyi Temsil Ediyor?

Kapitalist toplumda burjuva devletlerin bayraklarına atfedilen kutsallığı bir yana bırakırsak, gerçekte tüm bayrakların simge olma özelliği vardır. Meselâ hangi ülkenin sınırlarında dalgalanırsa dalgalansın, tüm burjuva bayraklar, kapitalist egemenliğin, sömürünün, işsizliğin, açlık ve ...

Suriyeli Mülteciler ve Vatan Savunusu

Suriye’de savaş cephelerinde efsaneler, mertlik, yiğitlik patlamaları değil bomba patlamaları gerçekleşiyor. Sivillerin yaşadığı yerler de dâhil olmak üzere tüm bir coğrafya savaşın mekânı oluyor. Binlerce kilometre ötede basılan bir düğme ile füzeler insanların üzerine yağıyor. Biyolojik, ...

Erdoğanların Oğulları Gemi Filolarıyla, Yoksul Gençler Ölümleriyle Övünsün!

Ölen askerlerin, polislerin cenazelerinde feryatlar yükseliyor, aileler evlatlarının hesabını Erdoğan’dan soruyor. Çünkü egemenlerin evlatlarının kendi evlatlarından farkını görüyorlar. Çünkü o gemiciklerin ne pahasına alındığını, ayakkabı kutularına dolan paraların nereden geldiğini biliyorlar. ...

Marxist ATTITUDE home page Reload and refresh