March 2016 tarihli yazılar


Yerli ve Milli Olmak…

Faşizmin ne olduğunu ve emekçi kitlelere neye malolduğunu tarih defalarca ve çok acı örneklerle ortaya koymuş olduğundan, halkı bu denli insanlık dışı bir rejime ikna etmek için, Erdoğan’ın bu tür demagojik söylemlere ihtiyacı vardır. Ve işte bu gerçekliği teşhir edecek ve yoluna taş koyacak ...

Taşeron İşçilere Kadro Yalanı!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuda asıl işlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınacağını açıkladı. Yıllardır taşeron şirketlerde düşük ücretlerle ve iş güvencesiz çalıştırılan yüz binlerce taşeron işçisi de gerçekten kadroya alınacağını düşünerek büyük bir beklenti içerisine girmiş durumda. ...

Terörist İlan Edip Dokunmak!

İzlediği savaş politikalarıyla ülkeyi yangın yerine çeviren AKP hükümeti, bu politikaların tetiklediği katliamlardan da faydalanmaya çalışıyor. Yaratılan kaos ve korku ortamını elini güçlendirmek için kullanmaktan çekinmeyen hükümet, şimdiye dek sayısız değişiklik yaparak her seferinde daha da ...

Nobel Barış Ödüllü Kolluk Kuvvetleri

15 Aralıktan bu yana Sur’da insanlar evlerine giremez, bırakın evlerini, mahallelerine uzaktan dahi olsa yaklaşamaz hale geldiler. Cenazeleri bir yanda kendileri başka bir yanda kaldılar ve kelimenin tam anlamıyla 90’lı yılları aratır bir devlet terörüyle yüzyüze geldiler. Bir yanda ...

Kapitalist Sistem İnsanı İnsanlıktan Çıkarıyor

Bu sistem aklı, mantığı, sağduyusuyla normal, sağlıklı, mutlu bir insan olarak yaşamanın koşullarını ortadan kaldırıyor. İnsanlar insani tüm duygularını giderek kaybediyor, ruhsuzlaşıyor ve insanca yaşayamadığı için bu hayata küsüyor, intihara sürükleniyor. Son günlerde her zamankinden daha ...

Bu Kavga Bizim Kavgamız

Şiirler vardır acıyı, mutluluğu, savaşları, hayata dair her şeyi anlatan. Şiirler vardır mücadeleye davet eden, onurlandıran, gururlandıran. Ankara’dan erkek yoldaşlarımızın KIZIL YÜREKLİ KADINLARIMIZ adlı şiirini okurken kadınlar ve erkekler olarak duygulandık ve heyecanlandık. Taşıdığımız ...

Kaybedecek Çok Şeyimiz Olduğu İçin Mücadele Etmeliyiz

Açıktır ki örgütlenmedikleri sürece işçi ve emekçileri sadece karanlık günler beklemektedir. İşçi sınıfı, büyük bedeller ödeyerek elde etmiş olduğu kazanımlarını kaybetmenin de ötesinde tehlikelerle karşı karşıyadır. Bunların başında da, Erdoğan-AKP iktidarının ülkeyi soktuğu emperyalist ...

Paris Komünü 145 Yaşında

Bundan 145 yıl önce Paris Komüncüleri şöyle haykırıyorlardı: Yaşasın toplumsal devrim! 18 Mart 1871’de işçiler ayaklanarak Paris’te siyasal iktidarı ele geçirdiler ve tarihin sayfalarına unutulmayacak bir iz bıraktılar. Sadece 72 gün yaşayabilen Paris Komünü, işçi sınıfının iktidar ...

Faşist Tırmanışta “Zaman”ı Doğru Okumak

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Dönemin olağanüstü karakterini, kapitalizmin ürettiği ekonomik, siyasal, toplumsal krizler ve kuşkusuz buna paralel olarak yürüyen 3. Emperyalist Paylaşım Savaşı oluşturuyor. Kapitalizmin adeta kronikleşmiş bu hastalık durumu, her anlamda bir yok oluşun ...

Kızıl Yürekli Kadınlarımız!

Ankara’dan Marksist Tutumcu erkek işçiler olarak bugün mücadele bayrağını devralan sınıf devrimcisi kadınlarla omuz omuza mücadele ettiğimiz için gururlanıyoruz. Bizler aşağıdaki şiiri kadın yoldaşlarımıza armağan ediyor, 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

Vahşete Sessiz Kalma!

AKP hükümetinin Kürt illerini ateşe vererek, Rojava’da özyönetim girişimini boğmaya çalışarak ve Suriye’ye cihatçı çeteler üzerinden müdahale ederek doruğa tırmandırdığı savaş, Türkiye’nin batısına da sıçramış bulunuyor. Ankara, 17 Şubatta gerçekleştirilen ve onlarca insanın yaşamını yitirdiği ...

Ben Anadolu’yum

Ben Anadolu’yum / Bazen, adıma türküler yakılır / Bazen, yağma masasında meze olurum / Bazen sevdalanırım gökyüzüne, uzatırım kollarımı Ağrı’nın doruklarından / Bir ana gibi bereketli ve hünerliyim / Tanık oldum / Binlerce yıl gerisine ve bugüne / Ama alışamadım / Yasemin kokan bahçelerdeki ...

ABD’ye Bir Devrim Gerekli, Ama Nasıl?

Tekelci Amerikan sermayesi onyıllar boyunca politikayı aşağılayıp gençlerin politikayla ilgilenmemesi gerektiğini söyledi, bunu bir erdemmiş gibi sundu ve çeşitli mekanizmalarla gençliği apolitikleştirdi. Lakin bu durum değişiyor ve gençler her geçen gün daha fazla politik meselelerle ...

Sarsılan AB ve Işıldayan Marksizm

Bugün AB derin bir iktisadi krizle ve ona eşlik eden siyasal ve toplumsal krizlerle boğuşuyor. Barış, demokrasi, kesintisiz büyüme, tek bir devlet olarak kaynaşma hayalleri uçup gittiği gibi, mevcut haliyle dahi AB’nin ömrünün sonuna yaklaştığı yorumları giderek burjuva camiada bile daha fazla ...

Sivil Anayasa Diye Diye…

Yeni ve sivil bir anayasa sorunu, artık bir demokratikleşme sorunu olmaktan çıkmış, bir olağanüstü rejimin tesis edilmesi sorunu haline gelmiştir. İşçi sınıfı için yeni cehennemin taşlarının döşenmesi anlamına gelen böylesi bir anayasa sürecine sonuna kadar direnilmelidir. Meclis’te şu ana kadar ...

Burjuvazinin Medyası Zehir Kusuyor!

Türkiye’de basının özgür olduğunu söyleyen Erdoğan ve AKP hükümeti riyakârlığın dibine vurmuştur. Kendilerine muhalefet eden gazetecilerin başına gelenler ortadadır. Kürt ve sosyalist basına karşı yürütülen kara propaganda sürekli canlı tutuluyor. Erdoğan Türkiye’de basının üzerinde baskı ...

Emekçi Kadınlar ve Faşizm

Kadının “anne olarak” kutsanma görüntüsü altında alabildiğine aşağılandığı, değersizleştirildiği, ayrımcılığın azamisine maruz bırakıldığı, eve hapsedilmeye çalışıldığı, politik yaşama ancak diktatörün şakşakçısı ve emir kulu olarak katılmasına izin verildiği totaliter burjuva rejimlerin en ...

Özel Kölelik Büroları

AKP’nin iktidar olduğu 2002’den bu yana, Türkiye işçi sınıfının yoğun sömürüsü temelinde alt-emperyalist bir güç haline geldi. AKP hükümeti sermayenin önündeki engelleri kaldırmak için işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik planlı ve sürekli bir saldırı politikası izledi. Bu saldırı ...

Cizre’den Sur’a Dayanışma Koordinasyonu Kuruldu

Sermaye devletinin Kürt kentlerinde yürüttüğü savaşın boyutları gün geçtikçe genişliyor. Ağır silahlar ve tanklarla ateşe tutulan kentlerden her geçen gün katliam haberleri geliyor. Kentler yakılıp yıkılıyor, yüz binlerce Kürt göçe zorlanıyor. Abluka altındaki bölgede, yaşamı yeniden inşa etmek ...

“Açık Konuşalım, Artık Savaştayız”

İşçi ve emekçiler iyi bilmelidirler ki, egemenlerin yürüttüğü savaşın amacı, ifade ettikleri gibi “vatan savunusu” değildir. Savaşın amacı burjuvazinin emperyalist emelleridir. Türkiye’yi olası bir bölünmeye götürecek olan da, emperyalist paylaşım savaşının alanı haline getirecek olan da, ...

Sermayenin Kömür Sevdası Hayatımızı Karartıyor!

Çanakkale, Zonguldak, İskenderun, Bursa başta olmak üzere birçok şehirde kurulmuş olan termik santraller doğayı katletmeye ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken, yeni santral inşaatları sürüyor ve yeni projeler ÇED raporları almayı başarıyor. Örneğin Çanakkale’nin doğal güzellikleri ...

Cizre’de, Sur’da Katledilen Kız Çocuklarına

Anaların özlemleriyle sulanan / Bir dal yasemin olsak / Karanlık gecelerde sokak lambalarından sızan huzmeler / Sarsa bedenlerimizi / Sahipsiz kuytularda pusuya yatan hayınlar / Defolsa yeryüzünden / Zorlu kavgalardan damıtılmış derslerle / Kursak yeni yaşamları / Saçlarımızda yine eskisi gibi / ...

AKP Kamu Çalışanlarının İş Güvencesine de Göz Dikti

Hükümetin politikalarına karşı tutumları, eylemleri “terör” kavramı içine sokuşturan AKP, sendikaların güçsüzlüğünü de fırsat bilerek, uzun zamandır 657’de yapmayı düşündüğü değişiklikleri gerçekleştirmek için fırsat yakalamış oldu. AKP’nin hedefinde öncelikle KESK var. Ancak onunla sınırlı ...

Eylül Günlüğü

Dokunmayın Bana

Eylül Günlüğü

Oğul

“Sermayeyu Cerattepe’dan Taniyun!”

İnsana değer vermeyen bir sistem doğaya asla değer vermez. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine doğası gereği maliyet gözüyle bakan sermaye sınıfı, doğaya da rant kapısı gözüyle bakıyor. İşte bu nedenle sermaye için Cerattepe’de kesilecek 50 bin ağaç sadece bir ayrıntıdır. Ne olacak canım ...

AKP’nin Politikaları Kadına Şiddeti Körüklüyor

Akıl almaz umursamazlığını “kadına şiddete sıfır tolerans” gibi cafcaflı laflarla gizlemeye çalışan AKP hükümeti, katledilen ve şiddete uğrayan kadınlarla ilgili istatistiksel bir çalışma bile yapmamaktadır. Katledilen kadınların sayısına, ancak basına yansıyan vakalar derlenerek ulaşılmaya ...

Hükümetin Master Planı

Davutoğlu, 5 Şubatta, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde, 10 ana başlıktan oluşan ve “Master Plan” olarak anılan “Terörle Mücadele Eylem Planı”nı açıkladı. Bu planın, Kürt ulusal hareketinin en güçlü olduğu Kürt il ve ilçelerinde yürürlüğe konulan Çöktürme Harekât Planını psikolojik, sosyal, ...

“Geleceğe Güvenle Bak, Uzman Asker Ol!”

Milyonlarca insanın işsiz olduğu, işten atılmaların giderek arttığı ve çalışanlarınsa çalışma şartlarından hiç memnun olmadığı koşullarda böyle bir teklif nedendir? Ortadoğu’daki savaşın giderek yayıldığı, Kürt illerindeki uygulamaların (gerek sivillerin öldürülmesi gerekse de şehirlerin yakılıp ...

Tükettiren Kapitalizm İnsanı Tüketiyor

Kapitalist sistemde üretim, insan ihtiyacı esas alınarak yapılmaz. Bu akıldışı sistemde üretimin ana amacı burjuvazinin kâr elde etmesidir. Her kapitalist daha fazla ürün üreterek piyasaya sürmeyi ve pazara sürdüğü malların kısa sürede tüketilip kâra dönüşmesini ister. Gözünü kâr hırsı ...

HDK Genel Meclisi 28 Şubatta Toplandı

HDK Genel Meclisi 28 Şubatta İstanbul’da toplandı. Devletin Kürt halkına karşı yürüttüğü savaş, kızışan ve boyutlanan Suriye savaşı ve ülkedeki faşist tırmanış süreci atmosferinde gerçekleşen toplantı, bu şartlar altında AKP iktidarına karşı mücadelenin perspektif ve olanaklarını ele aldı. ...

Esmer Yüzlü Çocuklar Ölüyor Hâlâ…

Doğduğum, büyüdüğüm ve yaşamı anlamlandırmaya başladığım toprağın kokusundan ayrı kalalı uzun zaman olmuştu. Çok heyecanlıydım ona yeniden kavuşacağım için. Esmer yüzlü insanların sıcak bakışlarıyla karşılanacağım için de çok mutluydum aynı zamanda. Ne var ki Kürdistan’a ilk ayak bastığımda ...

Marxist ATTITUDE home page Reload and refresh