June 2015 tarihli yazılar


Demirel’i “İyi Bilmezdik”!

Demirel’in siyasi kariyeri konusundaki bu kısa özet dahi onun tescilli bir işçi düşmanı, Kürt düşmanı, Alevi düşmanı, sosyalist düşmanı, özgürlük düşmanı olduğunu göstermeye fazlasıyla yetmektedir. Devlet kaynaklarının yolsuzluklarla talanı gibi koca bir başlık bu özete dahil bile ...

Şili ve Meksika’da Öğrenciler ve Öğretmenler Sokakta

Burjuvazinin kâr hırsı yüzünden tüm dünyada işçi ve emekçiler üzerindeki baskılar arttırılıyor, iş saatleri uzatılıyor, ücretler düşüyor, sosyal haklar tırpanlanıyor, eğitim, sağlık gibi temel kamu harcamalarında kısıtlamalara gidiliyor. Kapitalist sistemin insanlıkdışı doğası, emekçilerin ve ...

“Küresel İşçi Hakları Endeksi”nin Gösterdikleri

ITUC’un raporu işçi haklarında küresel çapta bir geriye gidişin olduğunu ortaya koyuyor. Hak gaspları, kapitalizmin içinde bulunduğu krizin büyümesine koşut olarak gitgide artıyor. Hükümetler, sermayeyi güvenceye almak için işçileri ağır çalışma koşullarına, güvencesizliğe, iş cinayetlerine, ...

Bir Sınıf Düşmanı Daha Hesap Vermeden Gitti

Faşist Kenan Evren’in ardından, Süleyman Demirel de işçi ve emekçilere karşı işlediği suçların cezasını çekmeden öldü. Burjuva basında Demirel’e övgüler ardı ardına yayılmaya başladı: “Halkın babasıydı, demokrasi aşığıydı, hizmetleri unutulmaz…” Yetmedi, Davutoğlu üç günlük yas ilan ederek ...

Kamu Spotlarıyla Patronları Aklama Çabası

İş kazalarını, uzun ve yorucu çalışma koşullarını, düşük ücretleri ortadan kaldıracak olan işçi sınıfının örgütlü mücadelesidir. Örgütlü olursak patronların ve onların hizmetkârı bakanların, bakanlıkların yalanlarına kanmayız. Ve ancak işçi sınıfı örgütlenip kapitalizm denen sömürü düzenini ...

Türkiye’de Kapitalist Gelişme Sürecinin ve İşçi Hareketinin Kısa Tarihi - Farsça çevirisi

15-16 Haziran’dan Metal İsyanına

Türkiye işçi sınıfının en kitlesel başkaldırı hareketi olarak tarihe geçen 15-16 Haziran direnişinin 45. yıldönümünü, metal işçilerinin aylardır devam eden mücadelesiyle karşılıyoruz. O gün ayağa kalkan işçilerin başını çeken metal işçilerinin torunları, yükselttikleri mücadeleyle, 15-16 Haziran ...

Crises of Capitalism and Revolutionary Situation

Capitalism Advances on the Basis of Industrial Cycles

As is known, capitalism is based on generalised commodity production. The fundamental feature of capitalist mode of production lies in the fact that the outcome of the production process is not only the value but also the surplus value. Nevertheless, for a well-functioning economy, producing ...

FIFA, Yolsuzluk, Futbol ve Kapitalizm

Dünyanın en çok ilgi gören sporlarından biri olan futbol son günlerde FIFA’nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) yolsuzluklarıyla gündemde. Mayıs ayının sonlarında FBI’ın FIFA kongresinin hemen öncesinde yaptığı operasyonda, 9 FIFA yöneticisi ve 5 spor şirketi yöneticisi, rüşvet, kara ...

Asgari Ücret, Azami Sınıf Çıkarları

Şıracının şahidi bozacı misali AKP’nin ve patronların imdadına yerli ve yabancı ekonomistler, akademisyenler, gazeteciler, hatta sendikacılar yetişmeye çalışıyor. Asgari ücreti arttırma vaatlerinin iyi fikir olmadığını ve gerçekleşmesi halinde Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini iddia ...

Aşırı Sıcaklar mı, Kapitalizm mi Can Alıyor?

Depremi, seli, kasırgayı, hortumu veya tsunamiyi insanlık için ağır bir yıkıma dönüştüren, kapitalist sistemin dünyada hüküm sürmesidir. Çarpık ve çürük kentleşmeye neden olan kapitalizmdir. Çevreyi acımazsızca tahrip eden kapitalizmdir. Güvenlik ve sağlık önlemlerini gereksiz maliyet olarak ...

AKP’nin Emperyalist Politikaları ve Yalanları

Suudi ittifakının Yemen’e saldırmasıyla birlikte İran’a karşı oluşturulan Sünni cepheye dahil olan TC, izlediği dış politika nedeniyle içine sürüklendiği “değerli yalnızlığı” parçalayarak yeniden ön almaya çalışıyor. Yeni Suudi kralıyla yakın ilişki içinde tekrar atağa geçmeye koyulan AKP ...

HDP Tears Down the Election Barrier, Erdoğan under the Rubble

HDP passed the barrier with a very clear margin as if a strong pole vaulter passes the bar with ease. A 13% rate and 6 million votes is at the same time a severe blow inflicted upon the “terror” demagogy. This is an important victory and it is contributed by socialists, progressives, democrats, ...

Kapitalizmin Bizlere Sundukları

Yeryüzündeki açlığı kazımak için gerekli para yılda 30 milyar dolar. Bu ise dünyada 8 günde yapılan askeri harcamalara eşittir. Bizlerin yoksulluk ve hastalıklar içinde sürünmemiz onların bitmez tükenmez kâr hırsları ve açgözlülükleri yüzündendir. Dünyadaki tüm zenginlikleri yaratan bizleriz; bu ...

Kapitalizm Bataklığında Göçmenler

Artan işsizlik, uzayan iş saatleri, iş kazaları, örgütsüzleştirme, esnek çalıştırma, taşeronlaştırma gibi saldırılarla karşılaşan işçi sınıfına, suçlu olarak göçmen emekçiler gösteriliyor. Bugün Türkiye’de de özellikle Suriyeli göçmen işçilere yönelik aynı suçlama ve saldırı söz konusudur. ...

Diyanetin Prestiji

Diyanet İşleri Başkanı’na tahsis edilen araç üzerinden tartışma devam ediyor. Sıkışan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “ibret-i âlem” için aracı geri vereceklerini açıkladı. Bu açıklama üzerinden muhalefet partilerinin “yaptığımız baskılarla Mercedes’i geri aldık, sıra saraylarında” demeleri ...

HDP Barajı Yıktı, Erdoğan Altında Kaldı

HDP, barajı bir sırıkla atlamacının çıtayı göstere göstere geçmesine benzer netlikle aşmıştır. Yüzde 13’lük oy oranı ve 6 milyon oyun, “terör”le damgalanmaya çalışılan bir siyasi harekete verilmiş olması, “terör” demagojisine de ağır bir şamar olmuştur. HDP’nin elde ettiği sonuç önemli bir ...

Seçmenden Erdoğan’a: Van Minut!

AKP cenahından gelen açıklama ve tepkiler AKP’nin seçmenin taleplerini, eğilimini dikkate almaya yanaşmadığını göstermektedir. AKP cenahı, ileri sürdüğü bu bahanelerle ve örtülü tehditlerle, bir yandan HDP’nin muazzam başarısına gölge düşürmeye çalışmakta, diğer yandan da aldığı yenilginin ...

HDP’ye Kanlı Saldırı: Bombalarınız da Sizi Kurtaramayacak!

AKP’nin her alandaki kirli politikalarını ve karanlık tertiplerini boşa çıkarmak için bu seçimlerde HDP’nin alabileceği en yüksek oyu almasını sağlamak yakıcı bir önem taşıyor. Bu sağlandığında bu saldırılar da boşa çıkarılmış olacaktır. Böylece bu alçakça saldırılarda hayatını kaybeden ve halen ...

Metal Direnişini Doğru Anlamak

Nisan ayında Bursa’daki Renault fabrikasında başlayan ve metal sektöründeki tüm fabrikaları bir bir yoklayan “metal fırtına” devam ediyor. Ayağa kalkan işçilerin büyük çoğunluğu temel taleplerini kabul ettirdiler ve neredeyse her gün yeni bir fabrikadan aynı talepler uğruna istifa ve direniş ...

2015 Genel Seçimlerinin Siyasal Bağlamı

7 Haziran seçimlerine giden yolda son dönemece girilmiş durumda. Türkiye’deki siyasal ve toplumsal çelişkilerin yoğunlaştığı bir kesite denk gelen bu seçim, sıradan bir seçim olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Seçime giden sürecin provokasyonlarla örülü gerilimli manzarası da bunu fazlasıyla ...

7 Haziran Seçimlerinde Neden HDP Desteklenmeli?

7 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Seçim alanlarında birbirine yüklenen burjuva siyasetçiler yalanlar savurmayı sürdürüyorlar. AKP, MHP ve CHP’nin kıyasıya kapışmalarını sermaye yanlılarının birbiriyle rekabeti olarak görmek gerekiyor. Utanmadan kişisel yaşantılara kadar uzanan fütursuzca söylemler ...

Erdoğan, AKP ve Çerez Polemiği

Reel ücretler hızla aşağı düşerken, milyonlarca işçi çalışma koşullarının ağırlığı altında ezilirken, işsizlik ve yoksulluk her geçen gün daha da büyürken, lüks harcamalarını cebindeki 1 liranın hesabını yapan emekçiye alkışlattıracak kadar arsızlaşmış, pişkinleşmiş bir burjuva siyaset takımı ...

Metal Direnişi Sürüyor, Patronlar Oyun Peşinde

Metal işçilerinin başlattığı mücadele yeni kentlere ve yeni fabrikalara sıçrarken, patronlar, MESS ve polis de işçilerin gözünü korkutmak amacıyla yeni tezgâhları devreye sokuyorlar. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı haklarını arayan işçiler hakkında “terör” soruşturması başlatıp işçilerin sendikal ...

Marxist ATTITUDE home page Reload and refresh