April 2014 tarihli yazılar


Kıbrıs’ta Yeni Müzakere Süreci

Kıbrıs işçi sınıfı, kendisini çok yakından ilgilendiren bu süreçte, kaderini burjuvazinin ellerine teslim etmemelidir. Kıbrıslı emekçiler adanın bölünmüşlüğü ve Kuzey’in işgal altında oluşu nedeniyle ortaya çıkan ulusal sorunun tüm yıkıcı etkilerine karşı mücadeleyi, onları sefalete iten ekonomik krizin nedeni olan kapitalizme karşı mücadeleyle birleştirmelidirler.

Our May Day Message to Worker’s Liberty and IRMT

The threat of destruction posed by capitalism arouses the crying need for a world without wars and exploitation, that is, socialism. Our struggle rises as an answer to this cry. And May Day is an opportunity for us to enthusiastically express our anger against capitalist system and aspiration for a socialist world.

IRMT ve Worker’s Liberty’ye 1 Mayıs Mesajımız

Kapitalizmin insanlığı karşı karşıya bıraktığı yıkım tehdidi, savaşsız, sömürüsüz bir dünyaya, yani sosyalizme olan ihtiyacı bağırırcasına ortaya koyuyor. Mücadelemiz bu çığlığa yanıt olarak yükseliyor. 1 Mayıs da, kapitalist dünya düzenine karşı duyduğumuz öfkeyi ve sosyalist bir dünya özlemimizi coşkuyla haykırmak için bir fırsattır.

IRMT’den Marksist Tutum’a 1 Mayıs Mesajı - Farsça çevirisi

پیام اول ماه مه مارکسیست توتوم (نگرش مارکسیستی ترکیه- MT) به «گرایش مارکسیست های انقلابی

کارگران و زحمتکشان سراسر جهان دلایل زیادی دارند که خشم خود را ابراز کنند. چهرۀ کریه سرمایه داری، با حرص و ولع بی حد و مرز آن برای سود و مکیدن خون کارگران، اکنون که نظام سرمایه به بحران عمیقی فرو رفته، بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است. در سرتاسر جهان، سرمایه به یورشی تمام و کمال علیه دستاوردهای تاریخی طبقۀ کارگر دست می یازد. شرایط کار و معیشت طبقات کارگر، وخیم تر از قبل می گردد. گرسنگی، فقر، بیکاری، و نابرابری به سطوحی بی سابقه رسیده اند.

Spirit of the Age, “Zeitgeist”

The origins of the widely-used concept, “spirit of the age” go back to the German word “zeitgeist” which appeared in Hegel’s philosophical writings. The concept simply refers to a state of mind, feelings and mentality which characterize a particular period of time. Hegel took the period covering late 18th century and early 19th century as a new transition period and wrote that the distinctive characteristic of this era was essentially the “zeitgeist” initiated by the French Revolution of 1789. The Zeitgeist in those historical episodes pointed out by Hegel implies a transitional state of consciousness stretching from past to present. This state of consciousness is composed of a combination of existing social turmoil and future expectations.

TC’nin Sahte Laikliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı

Kemalist rejim 3 Mart 1924’te Şeriye ve Evkaf Vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nı (DİB) kurmuştu. Geçtiğimiz günlerde 90. yılını geride bırakan bu kurum, devletin din ile ilişkisinin ve sahte laiklik anlayışının en önemli göstergelerinden biri olarak üzerinde durulmayı hak ediyor.

Planlı Eskitme

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, üretilen ürünlerin daha kaliteli olması, bununla birlikte de daha uzun ömürlü olarak kullanılabilmeleri umulur. Ne var ki, kapitalistlerin piyasaya sürdüğü ürünlerin durumu bu beklentinin ne denli naif olduğunu ortaya koyar.

Ermeni Soykırımının Kurbanları Katliamın 99. Yılında Anıldı

Osmanlı devletinin 1915’te gerçekleştirdiği soykırımda yaşamını yitiren Ermeniler, “24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Platformu”nun organize ettiği eylemlerle, İstanbul’da anıldı. İlk anma eylemi saat 11’de Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirildi. Zorunlu askerlik yaptığı sırada 24 Nisan 2011’de öldürülen Sevag Şahin Balıkçı’nın ailesi de anmaya katılanlar arasındaydı.

Medya ve Demokrasi

Gerçek bir basın özgürlüğü ile demokrasi arasında dolaysız bir bağ vardır. Basının özgür olmadığı bir düzende demokrasiden söz edilemez. Aslında burjuva düzene baktığımızda bu gerçeği tüm çıplaklığıyla görebiliriz. Öncelikle en demokratik burjuva toplumda bile ifade özgürlüğünün oldukça sınırlı ...

Enternasyonal: İşçi Sınıfının Uluslararası Marşı

Başka bir dünya inşa etmek isteyen işçilerin umutları hiçbir zaman kaybolmadı ve bugünlere kadar ulaştı. Bu devrimci tutkunun ve burjuvaziye duyulan sınıf kininin dilden dile günümüze kadar gelmesinde devrimci marşların payı da büyüktür. İşçi sınıfının uluslararası marşı niteliğini kazanan Enternasyonal marşı ise bunların en önemlisidir.

Kırım, Ukrayna ve Stalinizmin Günahları

1922’de SSCB kurulurken Ukrayna ve Gürcistan’la yaşanan gerginliğin onca zaman sonra bugün yeniden patlak vermesinde, gördüğümüz üzere, Stalinizmin şovenist politikalarının çok büyük bir payı vardır. Rus şovenizmini faşizan sınırlarda körükleyen bugünkü Putin yönetimi, 2008 yılında Gürcistan’dan ...

İşçi Sınıfının ve İşçi Hareketinin Durumu

İşçi sınıfı mevcut örgütsüzlük koşullarında dört bir yandan saldırılarla karşı karşıya. Sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, reel ücretlerin düşmesi, iş saatlerinin artması ve çalışma koşullarının giderek kötüleşmesi Türkiye işçi sınıfının maruz kaldığı başlıca saldırılar. İşçi sınıfı örgütsüz olduğu için bu saldırılara karşılık veremiyor ve geçmiş yıllarda mücadeleyle kazanılmış haklar kaybediliyor. 12 Eylül rejiminin belini kırdığı işçi sınıfının elinde