Navigation

October 2013 tarihli yazılar


Genel Grevin Anlamı ve Önemi Üzerine

Sınıfın biriken enerjisini boşaltmak üzere değil, hareketi bir adım ileriye taşımak üzere ilan edilen genel iş durdurma tarzındaki eylemlere karşı çıkmamız elbette sözkonusu olamaz. Ancak, bu tarz eylemlere boyundan büyük anlamlar yüklenilmesine, işçilerde içi boş hayaller yaratılmasına karşı çıkarız. Bu tarz ...

Jones Ana

Bölüm 25 - Mücadele ve Yenilgi: Mücadele ve Zafer

Jones Ana'nın özyaşamöyküsünün 25.bölümü

Küreyi Kimin Eli Isıtıyor?

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Hükümetler Arası İklim Değişimi Paneli (IPCC) geçtiğimiz günlerde beşinci raporunu açıkladı. Söz konusu rapor, 2007’de hazırlanan bir önceki rapora göre çok daha karanlık bir tablo çizerek alarm zillerine basıyor ve hükümetleri harekete geçmeye çağırıyor. Ne var ki, doğanın ve insan emeğinin kâr uğruna amansızca yağmalanmasına dayanan kapitalist sömürü sisteminde bu çığlık boş duvarlara çarpıp sönümlenmeye mahkûm.

Çatalhöyük’te Sınıfsız Toplum İzleri ve Komünizm

İnsanlığın tarihine dair bilgilere kaynaklık eden en zengin arkeolojik kalıntılardan biri de Anadolu topraklarında Konya yakınlarında bulunuyor. Neolitik Çağ olarak adlandırılan döneme ait arkeolojik kalıntıların bulunduğu Çatalhöyük’te yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluntular, insanlık tarihi açısından son derece önemli bilgilerin açıklanmasını sağlıyor. Çatalhöyük dünyada bilinen en eski üçüncü yerleşim yeri. Geçtiğimiz aylarda, bu bölgede 1985 yılından bu yana kazı çalışmalarını yürüten ekip tarafından yapılan açıklamalarda; Çatalhöyük’te günümüzden yaklaşık on bin yıl önce yaşayan ve yaklaşık iki bin yıl boyunca bu bölgede varlığını koruyan sınıfsız-devletsiz bir toplumun izlerinden bahsedildi.

Burjuvazi Nasıl Bir Din İstiyor?

Komünistlere düşen, ezilenlerin ve sömürülenlerin dini duygularıyla alay etmek, onları inançlarından dolayı küçük görmek veya aşağılamak değil, bu durumu yaratan toplumsal koşulları değiştirmeye çalışmaktır. Ağrılar sona erdiğinde ağrı kesiciye olan ihtiyaç da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bugün için işçi ...

AKP’nin Saldırgan Politikaları ve Yoğunlaşan Çelişkiler

İçinden geçmekte olduğumuz aylar yeni bir siyasal hareketlilik döneminin de başlangıcı anlamına geliyor. Başta Kürt sorunu olmak üzere çeşitli siyasal-toplumsal sorunlara ilişkin yeni gelişmeler ve süreçler bu mevsime odaklanmış durumda. Bir düzeyde bakıldığında bu durum siyasi takvimle ilgili görünmektedir. Zira birbiri ardına önemli seçimlerin gerçekleşeceği 2014 yılına gelinirken bir anlamda siyaset arenasında son düzlüğe girilmektedir. Tüm siyasi güçler buna uygun olarak mevzilenmekte ve deyim yerindeyse ısınma hareketleri yapmaktadır.

Emperyalist Savaşta Suriye Açmazı

Suriye’de süren iç savaş, 21 Ağustosta kimyasal silah kullanılarak gerçekleştirilen saldırıyla birlikte kritik bir noktaya geldi. Şam’ın kenar semtlerinden Guta’da yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan bu katliamın, tam da Esad’ın muhalif güçlere karşı bariz bir üstünlük kazandığı, uluslararası alanda ise ...

Sandık, Darbe ve Burjuva Demokrasisi

Türkiye’de rejimin otoriterleşme yönündeki eğilimi istikrarlı biçimde sürüyor. Bir yandan “demokratikleşme paketi” açılacağı söylenerek mavi boncuk dağıtılırken, diğer yandan demokratik hak ve özgürlükler alanının daraltılması yönünde uygulamalar, girişimler ve devlet terörü hız kazanıyor. Öteden beri süren ve özellikle 12 Eylül faşizmi tarafından güçlendirilen anadilde eğitim yasağı ya da yüzde 10’luk seçim barajı gibi temel nitelikte baskı ve yasaklamalar AKP tarafından ısrarla sahiplenilip korunurken, şimdilerde, savcı kararı olmaksızın polise gözaltı yetkisi veren düzenlemelerde örnekleri görülen yeni baskı uygulamaları birbiri ardına gündeme getirilmekte.

AKP’nin Timsah Gözyaşları

AKP’nin Suriye’deki katliam karşısında döktüğü gözyaşları sahtedir. O AKP ki, ABD’nin Irak ve Afganistan işgali sonucunda 2 milyon insan yaşamını yitirirken, bıraktık ses çıkarmayı Irak işgaline katılmak için adeta yırtınmıştır.

HDK İstanbul Meclisi: “Savaş Tezkeresine Hayır!”

Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Meclisi, AKP’nin TBMM’den geçirmeye çalıştığı savaş tezkeresini protesto etmek için 1 Ekimde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Marxist ATTITUDE home page Reload and refresh