Navigation

April 2009 tarihli yazılar

Kızıl Kanatlı Rosa /5

Tutulması gereken yol bellidir: Marx ve Engels tarafından temelleri atılan ve Rosa, Lenin, Troçki gibi devrimci önderler tarafından sahiplenilerek zenginleştirilen devrimci Marksizmin bayrağı altında toplanmak gerek. Rosa’nın dediği gibi: “Ya kapitalist anarşi içinde çözülme ve yok oluş, ya da sosyal devrimle yeniden doğuş. Karar saati geldi çattı. Eğer sosyalizme inanıyorsanız, bunu göstermenizin zamanı geldi. Eğer sosyalistseniz, eyleme geçmenin zamanıdır!”

Sefalet ve Çelişkiler Ummanı Hindistan

Hindistan, kapitalizmin bir avuç azınlık için akıl almaz bir zenginlik, yüz milyonlarca insan içinse korkunç bir sefalet ürettiğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Uzay teknolojisine sahip bir ülkede bin yıllık kast sistemi halen mevcudiyetini sürdürebiliyorsa, çileciliği ve sefaleti kutsayan ilkel bir din halen güçlü bir şekilde varlığını korumaya devam ediyorsa bunun temel nedeni kapitalizmdir. Bir tarafta dünyanın en karmaşık bilgisayar yazılımları üretilirken, hemen yanı başında 800 bin insan açıktan akan lağımları temizlemek için tuvalet temizleyiciliğiyle geçimini sağlıyorsa bunun nedeni kapitalizmdir.

Gericileşen Burjuvazinin Akla ve Bilime Saldırısı

Darwin’in doğumunun 200. ve evrim teorisinin ilkelerini ortaya koyduğu Türlerin Kökeni isimli kitabının yayınlaşının 150. yıldönümünde, insan aklı ve evrensel bilim, geleceğin toplumunu kurma yolunda ilerleyenlere yol göstermeye devam ediyor. Darwin’in ve onun öncülü olan bilimcilerin sabırlı ve kararlı çalışmaları, feodal gericiliğin yıkılmasında ve insanlığın akla dayalı bir toplumsal düzen kurma yolundaki ilerleyişinde önemli adımlar atılmasını sağlamıştı.

Polisin Kürt Çocuklara Yönelik Saldırısı Protesto Edildi

Sanatçı ve yazarların oluşturduğu Çocuklar İçin Adalet Girişimi, 23 Nisanda Hakkâri’de polisin dipçikli saldırıyla bir çocuğu ağır bir şekilde yaralamasını, basın açıklamasıyla protesto etti. Çocuk Bayramında çocuklara saldıran polis, bir çocuğun ölümüne, onlarcasının da yaralanmasına neden oldu.

Avusturya’da Krizin Faturası İşçilere Yükleniyor

Avusturya’nın Herzogenburg kasabasında bulunan Georg Fischer adlı metal fabrikasında durum iç açıcı değil. Geçtiğimiz yıldan bu yana Georg Fischer yeni ek bölümler yaptı.

Darbe Günlükleri ve İktidar Kavgasının Seyri

Yaşanan burjuva iktidar kavgası gerek sosyalist harekette gerekse işçi hareketinde yansımalarını bulmuştur. Bürokrasi eliyle sendikalar ve işçilerden kesilen paralarla oluşturulan devasa fonlar darbeci güçlerin emrine koşulmuştur. Türk Metal’in faşist lideri Mustafa Özbek darbeci güçlerin etkin bir parçası olurken, bazı sendika bürokratları ise, siyasal ortamı darbecilerin işine gelecek şekilde germeye çalışmışlardır. Bu tür sendika bürokratları işçi hareketini burjuva kamp içi iktidar kavgasına alet etmeye çalışmaktadırlar. İşçi sınıfı örgütlerinin ve işçi hareketinin burjuva iktidar kavgasına alet edilmesi asla kabul edilemez. İşçi sınıfı örgütlü bir güç haline geldikçe ve bağımsız sınıf çizgisini hâkim kıldıkça, burjuva devletin tüm pisliğini açığa çıkartıp sorumlulardan hesap soracaktır. İşte o zaman burjuva düzenden hesap sorma gibi bir dertleri olmayan sağlı-sollu tüm burjuva partilerin de, onların dümen suyundan giden sendika bürokratlarının da maskelerini indirecektir.

Kapitalizmi Savunmak?

Bizler bir avuç asalak sınıfına ve onların şakşakçılığını üstlenen gericilere karşı bilinçli bir şekilde örgütlenmek ve mücadele etmek zorundayız. Kapitalizm yıkılmaya mahkûmdur ve bu durum her geçen gün daha da belirginleşmektedir. İşçi sınıfının devrimci bir perspektif zemininde örgütlenip mücadeleyi yükseltmesi önümüzdeki dönemde en çok ihtiyaç duyulan bir gerekliliktir.

Kürt Halkına ve DTP’ye Yönelik Devlet Terörüne Son!

AKP’nin de Kürtleri bölüp oylarını çalmak için çevirmediği dümen kalmadı. AKP’nin Kürt sorunundaki yaklaşımının ne kadar sahtekâr ve ikiyüzlüce olduğu son seçimler öncesinde de ortaya çıktı. Nitekim Kürt kitlelerin büyük bir bölümü bu sahtekârlığa kanmadılar ve oyuna gelmeyip kendi temsilcilerini desteklediler. Devlet güçleriyle, AKP’siyle ve diğer düzen partileriyle burjuvazinin öfkesi bundandır. Ancak şimdiye kadar görüldüğü üzere, imha ve baskı daha güçlü bir direnişi, inkâr daha güçlü bir kimliğe sarılışı beraberinde getirmiştir ve şimdiden sonra da öyle olacaktır.

Ümraniye’de Belediye Yoksullara Savaş Açtı

Ümraniye İnkılâp Mahallesi Kocatepe Mevkiinde, seçim öncesi yapılmasına izin verilen 50’ye yakın ev, 14 Nisan günü sabah saatlerinde belediye ekiplerince yıkıldı. Evlerini yıktırmamaya çalışan mahalleliye polis biber gazı ve coplarla saldırdı. Yıkama direnen mahalle sakinlerinden 15 kişi, yaka paça gözaltına alındı.

Bu Köhnemiş Sistem Elbette Yıkılacaktır

Fransız Devrimi özünde bir burjuva devrimiydi ve yoksul halk kitlelerinin desteğini alarak devlete egemen olan aristokrasiye karşı yapılmıştı.

Kapitalist Kriz Derinleşiyor

Kapitalizmin küresel ekonomik krizi tüm tahripkâr etkileriyle birlikte derinleşerek devam ediyor. Yoğunlaşan kitlesel işten atmalar sonucu katlanarak artan işsizlik, düşen ücretler ve yaşam standartları gitgide ağır bir karabasan gibi dünya işçi sınıfının üzerine çökmekte. Kapitalizmin sözcü ve ideologları bir yandan gözden saklanamayacak kadar belirgin hale gelmiş gerçekler karşısında mızrağı çuvala sığdıramamanın sancısıyla kıvranmaktalar.

Sermaye Elini Suyumuzdan Çek!

Gölgesini satamadığı ağacı bile kesen kapitalizmin suyu da metalaştırmasının üzerinden yıllar geçti. Artık su bedava değil, havanın meta haline getirilmesine de az kaldı! Canlılığın ve uygarlığın kaynağı olan su, diğer doğal kaynaklar gibi kapitalizmin kurbanı oldu.

Çürüyen Kapitalizm İnsanı da Çürütüyor

Kapitalist düzenin sahibi burjuvazi ayıplarını örtebilmek için zavallı çarelere başvuruyor. Avusturya’daki süpermarketlerde alkollü içecek satın almak isteyen gençler artık 16 yaşından büyük olduklarını ispatlayabilmek için kasada kimlik göstermek zorundalar. Ne etkili bir çözüm!

60. Yılında NATO Kadıköy’de Protesto Edildi

4 Nisanda demokratik kitle örgütleri, sosyalist çevreler ve sendikaların katılımıyla NATO Kadıköy’de protesto edildi. Tepe Nautilus ve eski Et-Balık Kurumu önünde toplanan eylemciler iki kol halinde İskele Meydanına yürüdüler. Yürüyüş sırasında kortejlerin önünde NATO Karşıtı Birlik imzalı “60 yıllık suç örgütü NATO Dağıtılsın!” ortak pankartı taşındı.

Yaklaşan 1 Mayıs ve Devrimci Uyarı Görevimiz

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, aynı zamanda, sistem krizine karşı işçi sınıfının birleşik ve kitlesel bir tepki verme fırsatı olarak düşünülmelidir. Öte yandan bu fırsatın değerlendirilebilmesi için, öncelikle ve özellikle son yıllarda 1 Mayıslarda yapılan yanlışların farkına varılması ve gerekli derslerin çıkarılması zorunlu oluyor. Aksi takdirde 1 Mayıs’ın sınıf hareketinde bir toparlanmanın başlangıç noktası yapılması bir yana, onun anlamlı bir şekilde kutlanması dahi mümkün olmayacaktır. Unutkanlık artık işçi sınıfı mücadelesinin başına iyice belâ olmaya başladı. Bu nedenle hafızayı sık sık tazelemekte yarar var. Biz Marksist Tutum olarak 2004 1 Mayı­sın­dan beri, işçi sınıfı mücadelesini güçsüz düşüren ve sınıfın moralini bozan yanlış yaklaşımlara sürekli dikkat çektik, eleştirdik ve uyarılarda bulunduk. Bugün de aynı kapsamda uyarılarda bulunmayı ve yanlış bulduğumuz tutumları eleştirmeyi devrimci görev addediyoruz.

2009 Yerel Seçim Sonuçları Üzerine

İşçi sınıfının genel örgütsüzlüğü koşullarında gerçekleşen bir seçim daha geride kaldı. Seçim sonuçları, her şey bir yana, bu temel olguyu, yani işçi sınıfının örgütsüzlüğü olgusunu bir kez daha belirginleştirmiştir. Bu örgütsüzlük nedeniyle, işçi sınıfı, son dönemde hoşnutsuzluğu artmakla beraber kendisini politik bakımından bir çaresizlik ve alternatifsizlik içinde bulmakta ve krizin artan faturasına rağmen düzen partilerinin kapanından kurtulamamaktadır.

Newroz Nevruz Olmayacak

Devletin Kürt sorununun çözümü konusundaki samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü bu yılki “Nevruz” kutlamalarında bir kez daha kendini gösterdi. İmha edemediğini içini boşaltarak yok etmeye çalışma politikası burjuvazinin en bildik politikasıdır. 1 Mayıs’ı bahar bayramı, 8 Mart’ı kadınlar günü olarak işçilere yutturmaya çalışanlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Newroz’u Nevruz’a dönüştürerek içini boşaltmaya çalıştılar.

Avusturya’da Kriz Karşıtı Miting

Birkaç gün önce Avusturya Komünist Partisinin inisiyatifinde ve başka demokratik kitle örgütlerinin de katılımıyla gerçeklesen bir miting ve yürüyüş organize edildi. Eylemin sloganı “krizin faturası halka değil patronlara” idi. KPÖ’nün içinde bulunduğu malûm, ancak 7000 kişinin katılımıyla Viyana’daki hükümet binalarının önünde gerçekleştirilen bu eylem, KPÖ’nün pasif ve etkisiz konumu için bile bir başarıydı.