Navigation

January 2006 tarihli yazılar


Geçiş Sorunu ve Geçiş Programı

Geçiş sorunu, emperyalist aşamaya yükselen kapitalizm döneminin proleter devrimler çağı oluşuyla doğrudan ilişkili bulunuyor. Lenin tarafından dillendirilen bu sorun, işçi sınıfının kitlesinin proleter devrim hedefine kazanılması ve mücadelenin bu hedef doğrultusunda ilerletilmesi amacıyla gündeme getirilmişti. ...

Modernleşen Despotizmin Sivilleşme Sancısı /4

Marx, Doğu ve Batı uygarlıklarının kapitalizm öncesi gelişim çizgilerini incelerken, bu iki uygarlık çizgisi arasında (gerek mülkiyet biçimleri ve üretim ilişkilerinin, gerekse toplumsal ve politik yapıların oluşumu bakımından) esaslı farklılıkların bulunduğu gerçeğini saptamıştı. Sonunda her iki uygarlık çizgisi de kapitalizme varmıştır. Ama, bunlar arasındaki tarihsel gelişim farklılığı, kapitalizm öncesinde olduğu gibi, kapitalizme geçtikten sonraki ekonomik, toplumsal ve politik süreçlerde de kendini güçlü bir biçimde hissettirmeye devam etmiştir. Nitekim, şu an incelemekte olduğumuz Osmanlı toplumunun evrim çizgisi de bu gerçekliğin canlı bir örneğini sunmaktadır bizlere.

Kuş gribi emekçileri vuruyor

Bizler tohumuz

Milliyetçilik çocukları boğazlamaktırMahabad'ın şiirleri

İSTANBUL

ANI

BU ŞARKI DEVRİM YİĞİTLERİNE ADANDI

Bertold Brecht'ten şiirler

OĞULLARI ÖLEN ANALARA TÜRKÜ

ALMERİA

KIYIMLAR

BAZI ŞEYLERİ AÇIKLIYORUM

ZAFERE DAİR

YÜRÜMEK

YİNE İYİMSERLİK ÜSTÜNE

YATAR BURSA KALESİNDE

YAŞAMAYA DAİR

YAPIYLA YAPICILAR

VATAN HAİNİ

VASİYET

TARANTA-BABU’YA BEŞİNCİ MEKTUP

TAHİRLE ZÜHRE MESELESİ

STRONSİUM 90

SESLER GELİYOR

SALKIMSÖĞÜT

SAKKO İLE VANZETTİ

Yuvarlanıyor iri, sıcak damlalar
   bakır yanaklarımızdan
Yuvarlanıyor iri, sıcak damlalar
   kalbimizde!
Kalbimiz artık dar geliyor bize!
Kopararak
   kanlı sargıları
     yaramızdan!
sokaklarda haykırmadayız
	hep bir ağızdan!
Dişi bir kaplanız ki biz,
kara saplı bir hançer deldi yavrularımızın göğsünü!

OTOBİYOGRAFİ

ONLAR

NİKBİNLİK

NEYİ BİLDİRİR SAYILAR

MAVİ GÖZLÜ DEV, MİNNACIK KADIN VE HANIMELLERİ

KOSMOSUN KARDEŞLİĞİ ADINA

KEREM GİBİ

KARLI KAYIN ORMANINDA

KARIMA MEKTUP

KALBİM

JAPON BALIKÇISI

HÜRRİYET KAVGASI

HAPİSTE YATACAK OLANA BAZI ÖĞÜTLER

GÜNEŞİN SOFRASINDA SÖYLENEN TÜRKÜ

GÜNEŞİ İÇENLERİN TÜRKÜSÜ

ELLERİNİZE VE YALANA DAİR

DÜNYANIN EN TUHAF MAHLUKU

DİYET

ÇARLIK RUSYASININ ÖLÜMÜ

BÜYÜK İNSANLIK

BULUTLAR ADAM ÖLDÜRMESİN

BİR HAZİN HÜRRİYET

ASYA-AFRİKA YAZARLARINA

ANGİNA PEKTORİS

Nurhak

Kızıldere

16 Haziran

Venseremos

İşçi Birlik Cephesi

Dayanışma

1 Mayıs

Enternasyonal

İşçi Denetimi Nedir, Ne Değildir?

Son dönemlerde Venezuela’da yaşanan bazı devletleştirme örnekleri ve “işçi denetimi”, “işçi yönetimi” gibi kavramlarla adlandırılan uygulamalar, sosyalistler arasında büyük bir kafa karışıklığının ve türlü yanılsamaların doğmasına yol açabilmektedir. Burjuva devlet altında gerçekleştirilen bazı uygulamaların (Venezuela’da “ortak yönetim” diye dillendirilen örnekte olduğu gibi) işçi yönetimi ve işçi denetimi olarak sunulması, gerçekte farklı düzeydeki olguların iç içe geçirilerek tam bir bulanıklık yaratılmasından başka bir şey değildir. Esasen bu reformist bir anlayışın sonucudur. Bu reformist anlayış, gerçekleştirilen uygulamalara olduğundan fazla anlamlar yükleyerek abartır ve bunları iktidarın işçi sınıfı tarafından alınmasının ilk adımları, “sosyalizme” doğru gidişin köşe taşları ...

10 Ocak

Can Pazarı

İstanbul Üniversitesi’nde İP’lilerin “Ermeni Soykırımı Yalanı” Paneli

12 Eylül Rejiminin Keskin Kılıcının Biçtiği Gençlik

Latin Amerika Sosyalizme mi Gidiyor?

Son yıllarda özellikle Latin Amerika’da sınıf mücadelesi giderek yükseliyor ve buna paralel olarak sosyalizm fikri de belli bir sempati kazanmaya başlıyor. Tüm dünyanın çalkantılar içerisinde olduğu, ekonomik krizin bir türlü aşılamadığı, tüm kapitalist ülkelerde siyasetin temel taşlarının yerlerinden oynamaya başladığı, emperyalist savaşların ve emperyalistler arasındaki hegemonya kavgasının kızıştığı bir dönemde sosyalizm düşüncesinin geniş emekçi kitleler nezdinde belli bir itibar kazanmaya başlaması, ilk bakışta kuşkusuz çok önemli ve sevindirici bir gelişme olarak görünüyor. Ancak, biraz daha yakından bakıldığında, bu sürecin aslında kendi içinde çok ciddi tehlikeleri barındırdığını da görmek zor değil.

“Kart Kurt”tan Alt Kimliğe

Şemdinli sonrası alevlenen tartışmaların gündemde en çok yer eden başlığı “alt kimlik-üst kimlik” sorunu oldu. Başbakan daha önce dile getirmiş olduğu “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı” formülünü Şemdinli sonrası bir kez daha dile getirince, safları kalabalık şovenist koro yine hop oturup hop kalktı. Bol bol parmak sallanıp, Türklüğün bir “alt kimlik” olamayacağı, hepimizin şanlı Türk milletinin mensubu olduğu ve bununla gurur duyulması gerektiği hatırlatıldı. Böylece büyük Türk şovenizmi bir kez daha kendi ayinini yapmış oldu. Ancak tüm bu şovenist gayretkeşliğe rağmen, hem tartışmanın genel seyri ve geride bıraktığı atmosfer, hem de bizzat bu hezeyan hali, Kürt halkının varlığını yok saymanın mümkün olmadığını ortaya koydu. İşin aslı, egemenler kepazece bir kibirlilikle ona bir ...

“Hayata Dönüş”ün Beşinci Yılı

marksist kitaplık sayfası

...

Gözümüzü Artık Açalım

Reformizm Üzerine

Reformizm diye adlandırılan siyasal anlayış dünyanın her yerinde ve her dönemde işçi hareketini zaafa uğrattı; bu niteliği nedeniyle de Marksist saflarda çok derin tartışmalara konu oldu. Marksizmin kurucularından başlayarak Lenin ve diğer devrimci önderler, reformizmin siyasal anlamı, sosyal kökleri ve yarattığı ...

Yurtseverlik = Milliyetçilik

Kapitalizmin Mezar Kazıcıları

Yeni İşyerinden Merhaba

Bizler tohumuz

Marxist ATTITUDE home page Reload and refresh