Navigation

September 2004 tarihli yazılar


Emperyalist Savaş ve Kitlelerdeki İç Dönüşümün Öyküsü: 1902 Doğumlular

Ernest Glaeser'in 1902 Doğumlular adlı romanı, savaş ve savaşta alınan tutumları, yığınlardaki değişimleri belgesel bir nitelikte anlatmaktadır. İşçi sınıfının Birinci Dünya Savaşı dönemindeki ruh halini, savaşa dair nasıl bir hazırlıksızlık içinde bulunduğunu ve bunda II. Enternasyonal reformizminin ve şovenizminin nasıl etkili olduğunu çarpıcı bir dille anlatan bu roman, bugünün genç kuşaklarının hafızalarının tazelenmesine katkıda bulunacaktır.

Sendikal Yasalarda Yeni Düzenlemeler

Yeni taslağın meclis gündemine ne zaman geleceğini ve taslaktaki değişikliklerin nasıl yasalaşacağını zaman gösterecek. Şurası açıktır ki, işçi sınıfının yasa değişikliklerine yönelik ısrarcı ve militan mücadelesi olmadığı sürece yasalarda işçiler lehine kalıcı düzenlemeler mümkün değildir. Son dönemde yapılan tüm değişiklikler sermayenin uluslararası sermayeyle entegrasyon sürecinin kopmaz bir parçası olarak gündeme gelmektedir.

TC’nin Kürt Halkına Karşı Savaşı Devam Ediyor

Göçmen İşçilerle Bir Röportaj

Anakara’da 12 Eylül Mitingi

Michael Moore’un Fahrenheit 9/11 filmi

Devrimcinin olmadığı yerde liberali muhaliften saymak

Bu filmi, eminiz ki, Türkiye'deki liberal yazar ve profesörler, ikiyüzlü barışsever aydın ve sanatçılar çok beğenecekler. Gülerek ve eğlenerek izleyecekler ve ardından övgüler birbirini izleyecek. Ellerinden gelse ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy kullanmaktan onur duyacak burjuva ideologlarının bir kısmı Moore'un arkasından marşlar söylerken bir kısmı da ona sövgüler yağdıracak. Yeni Başkanın Türkiye kapitalizmine ne getirip ne götüreceğini tartışacaklar. Ve ardından her zaman olduğu gibi bu liberal gevezelikler, ince ince sol harekete ve işçi hareketine sızdırılacak. Çoğu durumda yaşandığı üzere, sol-liberaller ve sendikaları arpalık ve birer kariyer basamağı olarak gören birçok uzman ve akademisyen tayfası, bu sızdırma harekâtında başı çekecek. Ardından "Gelme Bush", "Kapıları ...

Savaş ve Barış

Gerçek özgürlük ve barıştan ancak sınıfların, devletin ve sömürünün olmadığı bir toplumsal sistemde söz edilebilir. Bu toplum, alt evresinden, yani sosyalizmden başlayarak komünist toplumdur.

Üniversiteler Açılırken

Sermaye ve Eğitim

Marxist ATTITUDE home page Reload and refresh