Navigation

June 2004 tarihli yazılar

NATO Zirvesi ve Solun Tutumu

Militarizme karşı mücadele bir bütün olarak dünya kapitalizmine ve onun siyasi-iktisadi-askeri aygıtlarına yönelmelidir. İşçi sınıfının enternasyonalist komünist perspektifi, militarizmi üreten ve her geçen gün insanlığı daha büyük savaşların içine çeken emperyalist-kapitalist sistemi hedef alır. Proletaryanın bilincinde militarist tehlikeyi canlı tutmak istiyorsak, önce kendi burjuva devletimizin ordusunu, onun sürekli silahlanmasını teşhir etmek zorundayız. Bölgesinde hegemonik güç olmaya soyunan, emperyalistleşme niyetleri besleyen, “BOP”un merkez ülkesi olarak emperyalist savaşın aktif taraflarından biri olma hevesi içindeki TC ve ordusuna karşı mücadele edilmeden emperyalizme karşı savaşım verilemez. Böyle bir mücadele perspektifi, mücadelenin örgütsel biçim ve araçlarını da yaratmayı, bunu dünya ölçeğinde inşa etmeyi zorunlu kılar.

15-16 Haziran Ruhuyla Mücadeleye

Birleşik Metal-İş Sendikasının düzenlediği “15-16 Haziran” etkinliğine Gebze’den katılan bir grup işçiyiz. Etkinlik 13 Haziranda, İstanbul’da, bir okula ait kültür merkezinde düzenlendi.

Gebze'de basın açıklaması

Gebze Sendikalar Birliği, 15-16 Haziran Genel Direnişini anma, Irak'taki işgali ve NATO toplantısını protesto amaçlı bir basın açıklaması düzenledi.

İnsanca yaşayabileceğimiz konutlar hakkımızdır!

İnsanlar ilk çağlardan günümüze kadar barınmak için çeşitli yöntemler uygulamışlardır. Çünkü doğa koşulları insanların kapalı yerlerde yaşamasını gerektirir. Bu barınma şekilleri ilkel toplumlarda mağaralarda olmuştur.

İspanya İç Savaşı

İspanya, gerek faşizmin varlığını en uzun süre devam ettirdiği gerekse proletaryanın iktidarı almanın eşiğine geldiği bir ülke olarak tarihte önemli bir yere sahiptir. İspanya'da 1931-1939 aralığında yaşananlar, doğru bir program temelinde uygun strateji ve taktikleri hayata geçirecek devrimci Marksist bir önderliğin bulunmadığı durumda proletaryayı bekleyen felâketlerin çarpıcı ve bir o kadar da acı bir örneğini göstermektedir.

Çevrenin Katili Kapitalist Sistemdir

İnsana değer vermeyen bir sistem doğaya asla değer vermez. Kapitalist sistemin zenginliğinin tek kaynağı, bu açıdan özel bir anlamı olmayan doğayı bir kenara bırakacak olursak işçi sınıfının sömürüsüdür. Ve işçi sınıfının kapitalist sisteme karşı verdiği mücadele, doğayla birlikte tüm insanlığın kurtuluşu için biricik çözüm yoludur. İnsanının özgürleşmesi yolunda ilk büyük adımı doğanın bilincine varmasıysa, ikinci büyük adımı sınıf bilincine varmasıdır. Sınıfsal bölünmüşlük ortadan kardırıldığında ilk defa zorunluluk aleminden özgürlük alemine doğru bir adım atılmış olunacak.

Bir NATO Toplantısının Götürdükleri

İstanbul’da 28-29 Haziranda başlayacak olan NATO toplantısı için olağanüstü bir hava estiriliyor. Burjuvazi toplantının kendisi açısından güvenli geçmesi için her türlü önlemi alıyor.

Kıbrıs'ta Referandumun Ardından

Adanın Kuzey ve Güneyindeki sağ partilerin-çevrelerin "hayır" çağrısını benimseyip öne çıkartmalarının sebepleri fazlasıyla bilinen ve bu yazı kapsamında ayrıca bir kez daha üzerinde durulması gerekli olmayan bir nokta. Bununla birlikte, gerek Türkiye'deki gerekse de Güney Kıbrıs'taki sol cenahtan yükseltilen "hayır" çağrılarının üzerinde durulması ve bu zeminde yaşam bulan ulusalcı-şovenist yaklaşımlarla hesaplaşılması, üzerinden atlanamayacak bir nokta

İşkencecilerden Hesap Sormalıyız

Geçtiğimiz haftalarda yazılı ve görsel medyada ABD’li askerlerin Irak’ta yaptıkları işkence ve tecavüz görüntüleri bol miktarda yer aldı.

Ayser İşçilerinin Grevi Devam Ediyor

Kapitalizmin varlık nedeni olan işçi sömürüsü sınır tanımıyor. Kapitalistler işçileri kölelik koşullarında sömürmeye devam ediyor. Burjuvazi şehir merkezlerindeki işyerlerini şehir dışına çıkarıyor.

1 Mayıs ve Sermayenin Saldırıları

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs bir kez daha tüm dünyada kutlandı. İstanbul’da ise güne damgasını vuran, 1 Mayıs kutlamalarının iki ayrı yerde yapılması oldu.

KARPA’da “İş Kazası” ve Açığa Çıkardıkları

Gebze’de yaklaşık dört ay önce üretime başlamış sunta kaplama fabrikası olan Karpa’da 25 Mayıs günü mesai saatinin bitmesine beş kala, çalışır halde bulunan merdane makinesini temizleyen bir işçi kaza geçirdi.